två olika-motsatser kan berika

Erik var teknisk lärare i grafik på Konsthögskolan Valand när jag gick där som elev 1079-84.
Han arbetade då tillsammans med läraren Birgitta Liljebladh,målare och grafiker .De kompletterade varandra och man lärde sig mycket,Eriks nyfikenhet på olika grafiska tekniker ledde honom bl.a. till USA för att studera de viktigaste grafiska verkstäderna där.Han kom hem med nya kunskaper om monotypier och ville att någon målargrafiker skulle prova.Valet blev Åsa Elisa Dahlbeck som också tyckte att det lät spännande.Monotypi går ut på att man målar på ett underlag detta fallet en kopparplåt.Målningen på plåten trycks sedan i en koppartryckspress. Detta kräver speciella färger och ett bra papper.Här har vi kompletterat varandra.Åsa har målat och Erik har sedan tryckt dem.

Detta är ett exempel på hur en tryckare och en målargrafiker kan samarbeta.Det är en tradition från Frankrike och Amerika.Var och en gör det som den är bäst på.

Erik Holgersson

Erik har studerat och forskat om färg och pigment.Det har bl.a. resulterat i egen färgtillverkning av specialfärger till monotypier.Allt som vi använder är av högsta kvalitet vad gäller t.ex ljusäkthet.Åsa har också studerat färg ,men ur en annan aspekt.Hon är intresserad av hur färger verkar tillsammans,så att man kan använda dem i bildskapandet.Att färg och musik har många likheter.Att färgen är måleriets språk.

Detta är en målning på en kopparplåt 15×15 cm

Samarbetet tryckare och målare har en lång tradition och är mycket fruktbart.Målaren ,tecknaren, ristaren kan koncentrera sig helt på bildskapandet och tryckaren försöker lösa det teckniskt.Tryckaren kan ta fram rätt tryckfärg för syftet för att få fram bilden så bra som möjligt.Här har vi arbetat med monotypier.När vi sedan har bearbetat dem för att kunna användas som Digital Fine Art Print,så har vi gått tillväga på ett liknande sätt.Åsa har bearbetat sin bild och Erik har sedan arbetat med att få fram trycken så bra som möjligt med det bästa tänkbara materielet som finns.Därefter har han vidare utvecklat ett sätt att fernissa bilderna så att de blir extra hållbara.

Posted by

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *